#Bronx5200  #væredygtig  #byttestation  #voresbolbro  #upcycling  #tingogsager  #kage  #yttilnyt  #reparationer  #genbrug  #bæredygtighed  #fællesskabbiks  #kreativititet  #kaffe&krea  #varmkakao  #genbrug  #fællesskabere  #hygge  #hængud

Foreningen Bronx

Hvem står bag?

Idéen er udviklet af en gruppe borgere i Bolbro med afsæt i programmet for “Dit Bolbro – Områdefornyelse” under indsatsområdet “Fællesskab og Sundhed”. Læs mere her

Bronx er etableret af en ny lokal forening, og har til formål at skabe fællesskaber af mere uformel karakter og derigennem afdække det lokale behov og engagement for disse fællesskaber i Bolbro.

 

Historien bag?

Lokalet blev lejet pr. 1. januar 2020 og frem til 31. december 2021. I januar og februar 2020 omdannedes lokalerne til Bronx. Bronx nåede lige at åbne, før Corona lukkede ned igen.

I skrivende stund (august 2020) har fællesskabs-biksen faste åbningstider tirsdag – lørdag, og målet er, at der inden lejekontraktens udløb er aktiviteter nok til at holde åbent alle ugens dage.

 

Hvad sker der efter de to år?

I 2021 er områdefornyelsen færdig og dermed også projektperioden for Bronx. De to år er derfor en prøveperiode, hvor vi skal finde frem til; hvem der vil lave noget i Bronx, og hvad de vil lave.

Vi samler løbende op på erfaringerne med Bronx og vurderer  sammen med de, der bruger stedet, hvordan fællesskaber, engagement og aktiviteter kan leve videre.

 

 

Økonomi

Det koster at drive stedet; husleje, lønninger, aktiviteter mm. Projektperioden har derfor også som mål at udforske muligheder for indtjening efter 2021. Ambitionen i foreningen er, at Bronx om to år kan omdannes til en socialøkonomisk virksomhed.