Bronx inviterer til kursus for frivillige og foreninger inden for frivilligt socialt arbejde til kursus.

For kurser gælder at der skal være 15 deltagere for at kurset bliver afholdt. I kan derfor sagtens komme flere fra samme forening. Kurserne er bevilliget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og det er deres medarbejdere som er undervisere.

Kursus: Fundraising

Om kurset: Bliv klogere på de strategiske overvejelser, I som frivillig social forening eller organisation skal gøre jer, når I søger penge til drift, nye initiativer eller aktiviteter. Dette kursus giver dig en introduktion til fundraisingarbejdet, inspiration til hvor du kan søge midler og brugbare værktøjer, når du skal planlægge en konkret fundraisingsindsats for din forening.

Kurset er lørdag d. 3. september fra kl. 10-16 og bliver afholdt I Bronx, Middelfartvej 115B.

Det koster 50kr. at deltage som dækker forplejning.

Tilmelding sker på sighej@bronx5200.dk med oplysninger om navn, forening og antal deltagere og evt. bemærkninger til maden. Tilmeldingsfrist er 7 dage inden kurset.

Mere om kurset: Fundraising er en kerneaktivitet i foreningslivet, og indtægter fra fundraising udgør en betydelig del af driftsgrundlaget i næsten alle frivillige sociale organisationer.

Mængden af ansøgninger og henvendelser om støtte til såvel offentlige som private finansieringskilder er omfattende, og konkurrencen om midler er hård. Netop derfor skal I gøre jer umage, når I søger penge og ressourcer til foreningens aktiviteter og projekter.

På dette kursus for begyndere får du en introduktion til fundraising og de støttemuligheder, der findes på det frivillige socialområde. Vi ser på udvalgte offentlige puljer og private fonde og de særlige krav, som du skal tage højde for i din ansøgning. Vi gennemgår også de strategiske overvejelser, du skal gøre dig, når I skal i gang med at fundraise: hvem er involveret? Hvordan matcher foreningens formål og mål jeres fundraising?

Kurset giver dig mulighed for at arbejde med dit eget projekt eller en projektide og samtidig få inspiration og værktøjer, du kan bruge til at skaffe penge og ressourcer. Du får også mulighed for at dele erfaringer og få sparring fra underviser og kursets øvrige deltagere på netop de udfordringer, du og din forening har.

Hvem kan deltage?

Kurset er for dig, der er frivillig eller ansat i en mindre eller mellemstor frivillig social organisation, forening, frivilligcenter eller initiativ, som udfører frivilligt socialt arbejde. Du har kun ganske lidt eller ingen erfaring med fundraising og vil derfor gerne have en introduktion, så du kan komme i gang og arbejde struktureret med at skaffe penge og ressourcer til jeres aktiviteter og projekter.

Hvad kan du lære?

 • Kurset giver dig, der er helt ny i fundraisingarbejdet:
 • Et godt overblik over kilder til fundraising – fx offentlige puljer og private fonde.
 • Indsigt i de krav, bevillingsmyndigheder stiller, når I søger offentlige puljer
 • Blik for det vigtige forarbejde, som skal være på plads før du går i gang med at skrive en ansøgning
 • Relevante styrings- og projektværktøjer, der kan strukturere og kvalificere dit arbejde med at skaffe penge og ressourcer
 • Mulighed for at tage hul på planlægningen af en konkret fundraisingindsats i din forening
 • På kurset får du også mulighed for – mundtligt – at præsentere en konkret aktivitet eller et projekt og få feedback på præsentationen.

Vi anbefaler, at du efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, du har lært sammen med kolleger og frivillige i din organisation. På den måde får du og din organisation et større udbytte af det, du lærer her hos os.

Kurset er bevilliget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og det er derfor vigtig at du som deltagere repræsentere en forening der laver frivilligt socialt arbejde.

Kursus: Partnerskaber med det lokale erhvervsliv

Om kurset: Kurset præsenterer viden om samarbejdet med det lokale erhvervsliv, og hvordan I kan arbejde med at blive skarpere på jeres partnerskaber.

Kurset er lørdag d. 12. september fra kl. 17-20 og bliver afholdt I Bronx, Middelfartvej 115B.

Det koster 50kr. at deltage som dækker forplejning.

Tilmelding sker på sighej@bronx5200.dk med oplysninger om navn, forening og antal deltagere og evt. bemærkninger til maden. Tilmeldingsfrist er 7 dage inden kurset.

Mere om kurset: I de senere år, har vi set, hvordan virksomheder og civilsamfundsorganisationer har fået øjnene op for hinanden og den værdiskabelse og nytte, der kan opstå i mødet mellem virksomhed og frivillige foreninger og organisationer.

Partnerskaber kan variere meget i form og omfang, men kræver først og fremmest, at I som forening kortlægger jeres behov. Her handler det blandt andet om at få øjnene op for de ressourcer, virksomheder kan tilbyde, som ikke kun er pengedonationer. Hvad kunne være med til at udvikle jeres forening eller understøtte jeres aktiviteter? Dernæst handler det om at få kortlagt det lokale erhvervsliv og finde det gode match.

Det kan måske virke som en stor mundfuld for en forening at starte et partnerskab op med en virksomhed. For hvad kan vi egentlig tilbyde virksomheden og omvendt? Det første er som regel det sværeste, og her er det vigtigt, at I betragter partnerskabet med virksomhedens egne briller.

På dette kursus giver underviseren en introduktion til arbejdet med partnerskaber med virksomheder og præsenterer inspiration og konkrete metoder og redskaber, I kan bruge, når I som forening selv vil i gang med et samarbejde eller partnerskab med en virksomhed.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer, frivilligcentre, foreninger og initiativer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Deltagerne kan være ledere, konsulenter eller koordinatorer for frivillige, som har brug for ideer, inspiration og redskaber til, hvordan de kan starte og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

Kurset giver jer blandt andet: 

 • Introduktion til partnerskaber og samarbejde med virksomheder
 • Indsigt I, hvad I skal være opmærksomme på, når I samarbejder med en virksomhed
 • Viden om det gode match mellem virksomhed og forening
 • Konkret anvisning på, hvordan I trin for trin kan opstarte et partnerskab.

Vi anbefaler, at deltagerne efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, som de bliver præsenteret for på dagen. Det er med til at sikre dem et større udbytte af kurset.

Kurset er bevilliget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og det er derfor vigtig at du som deltagere repræsentere en forening der laver frivilligt socialt arbejde.